Mindtool

 Jeg bliver ofte spurgt hvad det er, der er min kerneydelse, og på trods af 6 år som selvstændig har jeg fortsat ikke fundet frem til et præcist svar herpå. ‘Jamen du må da have en elevator-tale’ er så, lige så ofte, den næste respons. Sådan een har jeg ikke, for min elevator-tale vil afhænge af hvem det er jeg står i elevatoren med.

Det jeg er optaget af i alle sammenhænge, er EMPOWERMENT og at frisætte mennesker og organisationer fra de begrænsninger som vi/de selv skaber.

Og hvad mener jeg med det? Det er min overbevisning, at ‘Verden er ikke som den er, – men som vi er’. De muligheder og de begrænsninger, vi mener at møde i vores arbejdsliv og privatliv, har for alles vedkommende rødder i vores eget mind-set.

Denne anskuelse kan synes provokerende når man selv oplever, at det er travlheden, opgaverne, chefen eller tabet af drømmejobbet, der er årsag til ikke at nå målet eller ikke være på toppen. Og da endnu mere provokerende, hvis man står overfor følgerne af en alvorlig arbejdsskade, måske med funktionstab og kroniske smerter til følge.

På den anden side er det også frisættende, for når begrænsningerne bor i vores eget tanke-sæt, så gør mulighederne det også.

Så uanset om det er top-atleter der skal performe bedre, en leder med ønske om større personlig styrke eller en afdeling i en virksomhed truet af stress – vil udgangspunktet være at få øje på, hvad det er for et mind-set, du/i navigerer efter og at give dig/jer redskaber til at transformere dette. Dette gælder også, hvis du for alvor står i livssmerte og modgang.

Vejen til REEL FORANDRING, både i forhold til vækst og udvikling og i forhold til at komme hel gennem svære kriser handler ikke om at tage sig sammen, at kaste sig ud i benhårde projekter og overvinde sig selv.

Vejen er at forstå og mestre sit eget sind – og det kan vi alle lære.

Nyhedsbrev