Mindfulness er….

 

Mindfulness har indenfor de seneste år bredt sig med lynets hast ud i alle kroge i vores kultur, og med udbredningen er der opstået nogen forvirring om hvad det at være mindfull overhovedet vil sige.

På et tidspunkt, hørte jeg i et tv-program en skuespiller udtrykke sig med at han i pauserne trænede sig i at være mindful med sin syv-kabale.  Psykologen, der arbejder for børns vilkår har i medierne udtalt, at små børn ikke skulle lære mindfulness, fordi de blev mere selvcentrerede af det. Psykiatere udtrykker sig med store advarsler om at det kan være farligt at lave mindfulness meditationer. I ugebladene ser vi mindfulness omtalt som afslapning, en pause fra hverdagens hektiske gøremål og som positiv psykologi, vi lærer at det halvtomme glas kan betragtes som halvfyldt.

Hvordan er det lige at samme fænomen kan være farligt, selvcentreret, afslappende og positiv tænkning – og er mindfulness overhovedet nogen af delene?

Der kan være flere grunde til vores forvirring. Populariteten omkring mindfulness kan medføre at tilgangen bliver mere overfladisk, vi lærer om mindfulness i overskrifter og klicheer, og mister dybden og den egentlige betydning. Det svarer til vores tendens til, når en hunderace bliver meget populær, at vi følgende avler rævl og krat på den, så racen med tiden mister sine oprindelige kvaliteter.

En anden grund til vores forvirring kan bero på at vi opfatter dette nye, med vores nuværende mentale modeller, og at vi helt ubevidst hakker en hæl og klipper en tå… (de klodser vi præsenteres for, skal passe til de huller vi har i vores put-i-klods-kasse), så mindfulness kommer til at passe med den tænkning og de forestillinger, der allerede ligger på det mentale lager.

At forstå den dybeste essens i mindfulness fordrer at vi møder mindfulness med beginners mind, nysgerrige, undersøgende, åbne, uden vores tendens til de hurtige konklusioner, ’nåh – det kender jeg godt’.

Mindfulness er IKKE at space out, slappe af  eller at gøre det halvtomme glas til noget halvfyldt. Mindfulness er ikke selvcentrering, tværtimod, og det at meditere med netop mindfulness tilgangen er ikke farligt.

Min elevatortale, når jeg skal beskrive mindfulness så kort og præcist som muligt er følgende.

 

Mindfulness er at træne din opmærksomhed så;

Du vågner op til dit liv, er nærværende tilstede.

Du ser alting klart (både det halvtomme, helt tomme og det fyldte glas)

At du møder det du ser med hjertet, det være sig andre mennesker, dig selv, livet, livets vilkår.

At du får erfaring for at du er meget mere end alt det du ser.

At disse erfaringer vil styrke din robusthed, din ligevægt og balance.

– Og vil medvirke til at din put-i-klodskasse udvides, du får flere ressourcer.

Mindfulness omfatter både visdom og medfølelse og handler grundlæggende om at vi lærer at leve et liv med livsglæde, livsmod  og livsstyrke– enkelt på nogle måder, men noget mere kompliceret end at space out, slappe af og lave syv-kabaler.

 

 

 

 

Nyhedsbrev