ingen vurderinger

At slutte fred med sig selv…


 

 jeg har lagt mine våben for dig

både skjoldet og mit svær

jeg vil ikke bære våben mer’

 

Hvis du kender bare lidt til mindfulness, ved du, at det at være mindfull indebærer at være nærværende i nu’et, accepterende og uden vurderinger. Det pudsige er, at vi ofte bliver så optaget af at være i nu’et, at vi helt glemmer det sidste led – at være her uden vurderinger.

At parkere vurderingerne har en særlig frisættende betydning, både i forhold til den relation vi har til os selv, til andre mennesker og til livet generelt.

Et eksempel på denne betydning, kan vi få en fornemmelse af, gennem historien om biologen George Schaller’s feltstudier af gorillaer. Schaller gjorde en banebrydende erfaring, da han som den første indenfor området, mødte op i gorillaernes territorium helt uden våben. Hans ønske var at studere disse sky, vagtsomme væsner, der var kendt for at kunne blive vældig aggressive hvis de følte sig truede. Andre biologer før ham, havde beredt sig på, at gorillaerne kunne være farlige, og var godt bevæbnet med rifler på deres besøg i territoriet. Shaller valgte i modsætning til sine kolleger, at møde op kun med respekt og tålmodighed.  I takt med, at gorillaerne fornemmede, at der ikke var nogen fare, tillod de hans team, at komme så tæt på deres liv, at teamet, som de første nogensinde, kunne studere gorillaernes stammekultur, familierelationer, unikke personligheder, vaner og kommunikation.

Når vi møder os selv og andre mennesker med en strøm af bedømmelser, forventninger, kommentarer og kritik – møder vi os selv med våben.  Vi bevæger os rundt i vores territorier med vel ladte kritik pistoler, parate til at evaluere og skyde på både os selv, andre mennesker og livet generelt. Det er jo ikke så mærkeligt, at vi under disse omstændigheder, mister lysten og modet til at kaste os ud i noget der er helt nyt, at bevæge os ud af vores tryghedszoner og at tillade os selv at blive set – både af os selv og andre mennesker.

At tillade os selv at blive set – af os selv og af andre, indebærer at vi også tør vise sårbarhederne og de sider af os selv, som vi måske har vurderet som utilstrækkelige eller mindre flatterende. At tillade os selv at blive set, er forudsætningen for, at vi kan slutte fred med os selv, at vi kan hvile i os selv og at vi kan leve autentisk med os selv.

At slutte fred med sig selv er ikke ensbetydende med selvfedme eller en hårdnakket ’jeg er som jeg er – og sådan er det bare’ attitude, men blot et udtryk for at møde sig selv med en opmærksom, accepterende og ikke-dømmende indstilling. At møde sig selv uden våben. At møde sig selv mindfull.

Og afslutningsvis så er det jo sådan, at den relation, vi har til os selv, har vi også til andre, – så når vi slutter fred med os selv, slutter vi også fred med andre mennesker, og det vi ellers har vurderet som værende deres sårbarheder, utilstrækkelighed og mindre flatterende sider.

 

 

(Indledende citat er fra sang af Anne Dorte Michelsen)

Nyhedsbrev