Kommunikationens Zen

Jeg ved godt at du tror

at du forstod det

du mener jeg sagde

o men jeg er ikke sikker på

om du er klar over

at det du hørte

ikke er det jeg mente

Noel Cortend

Undersøgelser i USA viser, at der går gennemsnitligt 17 sekunder fra en læge har stillet sin patient et spørgsmål til han/hun afbryder patienten, enten for at stille et nyt, eller for at komme med en konklusion, en vurdering eller dreje emnet hen på noget andet, som lægen finder mere relevant.

Før vi tager os til hovedet over dette vilkår, skal vi måske spørge os selv, hvor lang tid vi er open-mindede og lyttende, før vi selv afbryder den vi taler med. Måske er vi for høflige til at afbryde højlydt. Vore afbrydelser er mere at finde på de indre linjer. Vi stopper med at lytte til den anden og begynder i stedet at lytte til vore egne indre antagelser. Vi bliver mere optaget af vores egen opfattelse af budskabet, end af den andens opfattelse. Vi tror vi ved hvad den anden vil sige, og stopper med at høre efter. Vi får en ide, en association til det der siges, og bliver optaget af at bringe denne på banen. Vi klipper en hæl og hakker en tå i det vi hører, så det kan passe til det vi forventer at høre, og lytter til dette, fremfor til det der bliver sagt. Eller vi overvældes af vores egen indre mentale støj, og lytter hverken til den anden eller os selv.

Mange misforståelser både ved lægen, i forretningslivet og i hjemmet stammer fra vores uheldige lyttevaner. Og omvendt findes der ikke noget mere nærende og helende end at blive virkelig hørt, virkelig set og virkelig forstået. At blive genkendt er langt vigtigere end at blive rost eller anerkendt. Og det at genkende den anden, indebærer ikke at vi nødvendigvis er enig med det vi genkender.

En måde at blive bedre til at kommunikere, er at blive bedre til at lytte. Og med dette er jeg ikke inde på et anstrengende, ‘aktiv lytte’ projekt. Tværtimod. Det bedste udgangspunkt vil være at slappe helt af, give slip og være lidt mindfull.

At bringe en zen-attitude ind i lytningen indebærer blot, at vi er der. At vi er nærværende og opmærksomme i situationen. At vi tillader flere sanser at være åbne, end blot høresansen. At vi ikke anstrenger os med at vurdere alt det vi hører, men blot er accepterende tilgængelige. At vi for et øjeblik lader alle vore egne agendaer, intellektuelle overvejelser, bedømmelser, konklusioner og svar at hvile – og i stedet blot prøver at forstå, hvad det er den anden prøver at sige.

Henry David Thoreau har på et tidspunkt sagt det så viseligt; “The greatest compliment that was ever paid to me was when someone asked me what I thought, and attended to my answer.”

Disse befriende lyttevaner gælder naturligvis ikke kun når du lytter til andre mennesker – de er mindst lige så helende og nærende når du lytter til dig selv sådan.

 

 

 

Nyhedsbrev